Web Analytics

Ex Terug Geheimen

Win Snel Je Ex Partner Terug

5 succesfactoren om relatieproblemen te vermijden!

Als het zo simpel was dat er een recept voor succes-in-de-relatie bestond dan was dit artikel nooit geschreven. Want dan was er niets te vertellen. Helaas bestaat dat succesrecept niet, maar er is wel degelijk een lijstje te maken van factoren dat helpt om relatieproblemen te vermijden.

Aan de Universiteit te Leiden deed ik samen met me professor uitgebreid naar het geheim van succes in de liefde. Meer dan drieduizend getrouwde en samenwonende heteroseksuele mannen & vrouwen werden ondervraagd over de kwaliteit van hun relatie. Het geheim is minder geheimzinnig dan je denkt en schuilt in vijf factoren.

Succesfactor 1: emotionele saamhorigheid

Je ‘samen’ voelen, gevoelens uiten en laten merken dat je van elkaar houdt. Die drie dingen opgeteld, leveren ‘emotionele saamhorigheid’ op en dat is de lijm van relaties. Saamhorigheid betekent niet dat je alles samen moet doen.

Het betekent dat twee mensen een wij gevoel hebben en dingen kunnen delen. De dingen van alledag zoals wat weten we vanavond en wie doet de boodschappen? Tot: hoe regelen we de financiering van de auto en met wie vieren we dit jaar oud en nieuw? Ook vieren we dit jaar oud en nieuw? Ook fantaseren over de toekomst, elkaar vertellen over diepe wensen en verlangens en elkaar steunen in moeilijke tijden vallen onder het hoofdstuk ‘delen’. Dat, plus samen leuke dingen doen , zorgt voor een sterk wijgevoel.

Succesfactor 2: respect hebben voor elkaar

Hoewel je je geliefde kunt duiden als een soulmate die ongelooflijk veel op je lijkt, bestaan er tusen alle geliefden karakterverschillen. Als je respect hebt voor die verschillen en accepteert dat de anders anders is dan jij heeft je relatie een grotere kans van slagen. Respect hebben voor de ander leidt tot positieve communicatie. Immers: wie respect toont, luistert en neemt de ander serieus. Dat betekent niet dat je het altijd eens hoeft te zijn.

Succesfactor 3: conflicten oplossen

Omdat verschillen tussen mensen normaal zijn, zijn conflicten dat ook. Eeuwig gelukkige relaties waar nooit een overtogen woordt valt bestaan niet. Wie nooit ruzie heeft, moet zich afvragen of er geen irritaties worden ingeslikt en of er wel sprake is van oprechte betrokkenheid. Als je regelmatig denkt: ach, laat ook maar, wat kan mij het schelen, komt dat je relatie niet echt ten goede.

Veel conflicten in relaties zijn zelfs niet op te lossen omdat ze voortkomen uit verschillen in persoonlijkheid. Het gaat er dan ook niet om hoe vaak je ruzie of meningsverschillen hebt, maar hoe je daarmee omgaat. Als je de ruzie maakt op de juiste manier kan dat de intimiteit in je relaties in je relatie zelfs verbeteren.

Succesfactor 4: een positieve eigen identiteit

Een wijgevoel hebben is belangrijk, daarnaast is het hebben van een positieve eigen identiteit ook noodzakelijk. Een eigen identiteit hebben voorkomt dat je een kloon van de ander wordt. En ‘positieve’ heeft betrekking op je zelfbeeld. Als je goed in je vel zit, heeft de relatie groter kans van slagen.

Je relatie wordt gelijkmatiger. Je wordt niet snel jaloers. Je stelt je niet te afhankelijk op. En je bent niet overdreven bang om de ander kwijt te raken. Het hebben van een positief zelfbeeld maakt je tot een leuker mens en een betere partner.

Succesfactor 5: seksuele tevredenheid

Het doet er niet aan toe hoe vaak er gevreeën wordt, veel belangrijker is of je kunt genieten van seks, of je samen kunt praten over wensen en voorkeuren en of je elkaar daarin vindt. Dat alles leidt tot seksuele tevredenheid. Zeker als het over seks gaat, denken veel mensen te weten wat de ander wenst en bestaat de kans dat het vrijen “versleurt”. Met als gevolg dat het allemaal “niet meer zo hoeft” of het je zelfs gaat tegenstaan.

Waarom Vrouwen Hun Man Verlaten

De reden waarom een vrouw een relatie beëindigt zijn is totaal verschillend met de mannelijke variant hierop. Een vrouw blijft loyaal tot het einde! En dit totdat zij geen greintje appreciatie meer voelen van hun man. Mannen hebben de neiging te denken dat vrouwen veeleisend zijn en dat zij snakken naar aandacht.

Maar let op! Het is niet zozeer de attentie waar het hem om gaat, maar het gevoel dat jij die dingen die zij doet apprecieert, en dat je dat ook laat zien. Gaande van het propere hemd, dat ze ook nog eens netjes voor jou heeft gestreken.

Of het lekkere eten dat ze heeft bereid. Het zijn meestal alleen die kleine dingen waarvoor een positieve opmerking voor haar als zeer prettig ervaren zal worden. Dus zo ingewikkeld ligt het helemaal niet.

Meer nog die kleine attenties, zoals “Wat zie je er weer leuk uit vandaag “of gewoon “wat zou ik toch zonder jou”. Dat heeft meteen zoiets magisch dat tot blozen aanzet en het liefdesvuur brandende houd!

Verwaarloos je dit, dan kan dat vaak de reden zijn of worden dat de vrouw haar geluk ergens anders gaat zoeken. Dat hoeft daarom nog niet meteen zo te zijn dat de vrouw in kwestie bewust op zoek zal gaan. Maar vaak gewoon in verwarring komt door iemand waarvan zij wel al deze leuke attenties en opmerking krijgt. Waardoor de kans erg root wordt dat zij daarvoor zal bezwijken.

Je hebt wellicht al zeker eens gehoord van Don Juans of beter nog Casanovas. Zij gebruiken zeer succesvolle technieken om vrouwen die gehuwd zijn of in een relatie zitten te verleiden.

Dergelijke figuren starten eerst als “de vriend” die goed kan luisteren naar de vrouwen en meisjes hun problemen. Later draaien de gesprekken in de richting van ” hoe ondankbaar” de man met wie ze samen is, wel is. En hoe blind en dom hij wel niet is dat hij al die mooie en goede kwaliteiten die zij heeft niet ziet!

Uiteindelijk zal de Don Juan haar overladen met appreciaties en attenties, waar zij uiteraard zeer intens vereerd door geraakt. En het volgende wat je dan mag verwachten is dat: Don Juan ineens de nieuwe man in haar leven geworden is.

Betrek geen kinderen in partnerruzies!

Als er kinderen in je relatie betrokken zijn, of je nu getrouwd bent of niet, vecht jullie onenigheid dan niet uit in het bijzijn van de kinderen. Dat zou dicht in de buurt komen van kindermishandeling. Wanneer je in bijzijn van de kinderen ruzie maakt, kan en dal dit hen emotioneel beschadigen, puur omdat je niet genoeg zelfbeheersing had om je in te houden tot jij en je partner het privé konden uitvechten.?

Ruzie maken in het bijzijn van kinderen kan hen emotioneel dusdanig beschadigen dat ze er zelfs door kunnen veranderen.

Kinderen nemen hun ouders als voorbeeld. Wanneer ze te maken krijgen met openlijke vijandigheden en ruzies tussen de twee mensen op wie ze voor hun eigen persoonlijke zekerheid en veiligheid vertrouwen, blijft er van dat voorbeeld niets meer over. Ze worden onzeker en bang dat hun familie uiteen zal vallen. Ze even vaak zichzelf de schuld van de ruzie, waar die ook over gaat, en nemen de last van de pijn van de volwassenen op zich.

Bovenzijn zijn de kinderen meestal niet aanwezig bij de verzoening; dan worden ze blootgesteld aan alle beproevingen zonder mee te maken dat er weer vrede wordt gesloten. Het raakt hen diep en het knaagt aan hun zelfrespect en zelfvertrouwen in hun eigen sociale situaties.

In zeer explosieve gezinnen durven kinderen vaak hun vrienden niet meer naar huis te nemen, uit angst dat ze zich beschaamd voelen door de openlijke en onbeheerste vijandigheden. Als jullie ruzie krijgen, en dat zal zeker gebeuren, maak er een onschuldig kind dan niet het slachtoffer van.

Als jij en je partner iets met elkaar moeten uitvechten, moet je strikte grenzen stellen rond het onderwerp. Als je bijvoorbeeld iets gaat uitvechten in verband met de moeder van je partner, moet je van jezelf eisen dat je bij dat ene onderwerp blijft.

Met andere woorden, als je het tijdens de ruzie na vijftien minuten over je eigen moeder hebt, of over je ‘idiote’ schoonfamilie, dan ben je buiten je grenzen getreden.

Ruzies ontaarden vaak in algemene ruzie, en wel zo dat ze hun doel volledig voorbijschieten. Vraag jezelf en je partner: “wat vechten we nou uit”?, en wanneer je het antwoord hebt, blijf daar dan bij.

Je zou zelfs tegen je partner kunnen zeggen: “we raken van het onderwerp af. We hadden gezegd dat we het over je moeder zouden hebben. Laten we het daarbij houden. We kunnen het een andere keer wel over de andere dingen hebben, maar laten we nu bij dit onderwerp blijven. Blijf ook bij het onderwerp om daarover te kunnen zeggen wat je op je hart hebt.

Relatieproblemen onder ogen zien.

Als jij er met je partner er eens over bent dat er relatieproblemen zijn, zal het jullie ook niet verbazen dat de oplossing van jullie probleem in feite bestaat uit het veranderen van jullie gedrag. Je zult in ieder geval het gedrag zoals jullie dat hebben omschreven achterwege moeten laten, maar wel gedrag moet er dan voor in de plaats komen?

Wanneer je je oude gedrag achterwege laat, zijn er nog een heleboel andere gedragingen die daarvoor in de plaats kunnen komen, betere, maar ook slechtere. Het is daarom belangrijk om eerst samen te bepalen welk gedrag je voortaan wilt vertonen.

Een hulpmiddel om meer duidelijkheid te krijgen over het gewenste gedrag, is om het gedrag zoals je dat nu voor ogen hebt, volledig om te draaien. Het tegenovergestelde gedrag dus gaan benaderen.

Wist je trouwens dat op lange termijn ruzies gevolgd worden door een periode van toenemend wantrouwen jegens elkaar, met een grotere kans op meningsverschillen en ruzies. Het ruzie gedrag zelf bestaat uit zowel negatieve gedachten over elkaar en gevoelens van boosheid, als uitschelden en elkaar verwijten maken.

Als dit het probleem is, zal de oplossing bestaan uit het tegenovergestelde van wat er meeste gebeurt: rustig met elkaar bespreken wat er is voorgevallen, elkaar duidelijk maken wat je denk, voelt en wilt doen en in overleg besluiten hoe jullie je tegenover de (eventuele) kinderen zullen gedragen.

Als jullie allebei boos zijn, is het namelijk erg moeilijk om rustig met elkaar te praten. Maar ook je boosheid komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze is een gevolg van de negatieve gedachten die je over elkaar hebt. Om je minder boos te voelen, zul je dus ook anders moeten denken; over elkaar en over het meningsverschil.

Dit is een heel andere manier van omgaan met meningsverschillen: in plaats van te denken wat de ander denkt en wil en wat de ander wel of niet kan, ga je er vanuit dat je niet voor de ander kunt denken en dus zult moeten vragen wat er in hem of haar omgaat.

Deze gedachten leiden niet tot boosheid, hooguit tot enige irritatie vanwege het meningsverschil op zich. Als je niet boos bent, maar hooguit geïrriteerd, zijn jullie beter in staat rustig met elkaar te praten;: vragen wat je van elkaar wilt weten, antwoord geven op elkaars vragen en luisteren naar wat je elkaar te zeggen hebt. Op deze manier kom je via overleg tot een oplossing van het probleem, tot een gezamenlijke reactie waar jullie beiden achter kunnen staan.

Dit brengt rust en vertrouwen in elkaar, omdat jullie van elkaar weten wat de ander denkt, voelt en wil. Het zal je niet verbazen dat gewenst gedrag in principe geen bestraffende gevolgen heeft.

Succes!

Waarom rust noodzakelijk is om je ex terug te winnen

Een breuk kan voor veel ophef en commotie zorgen. Verwijten worden nog lekker heen & weer geslingerd & je voelt een enorme kwaadheid en woede ten opzichte van je ex.

Na deze fase ga je spijt krijgen van je daden & het besef krijgen dat het allemaal wat overdreven is geweest. Je gaat misschien terug toenadering willen zoeken met je ex om te vertellen dat het zo niet had mogen lopen.

Besef 1 ding ontzettend goed: als jij je ex terug wilt, dan is rust het allerbelangrijkste wat er is. Je hebt beide een woelige & emotionele periode achter de rug, en als je dan gaat spreken met elkaar dan gaat dat gevoed worden door rationele (negatieve) beweegredenen die meestal slecht uitdraaien.

Gun jezelf wat rust & gun je partner dat ook. Soms kan het wel eens voorvallen dat jij wel de rust goed bewaart, maar dat juist jouw ex dat niet doet. Hij/zij stuurt je nog regelmatig een sms, of een tweet, … en je blijft elkaar horen.

Zeg dat tegen je ex dat je liever even tijd voor jezelf wilt & dat je uitdrukkelijk wenst dat het gerespecteerd wordt. Communiceer duidelijk dat het jullie beide goed gaan doen.

Ik vind het ontzettend jammer dat heel wat personen enorm veel ruzie maken tijdens & na een breuk want dat is echt geen goede ingrediënt om je ex terug te winnen. Integendeel…

Wil je echt van je relatieproblemen af?

Ook al overheersen de nadelen, relatieproblemen kunnen ook voordelen hebben en het is nog maar de vraag of je daar ook vanaf wilt. In een aantal gevallen namelijk kunnen relatieproblemen “oplossingen” zijn voor andere problemen. Als jullie allebei bijvoorbeeld veel moeite hebben met intimiteit, kunnen ruzies er voor zorgen dat er voldoende afstand blijft.

Als er sprake is van een geheim dat één van jullie met zich meedraagt, verkleint een gebrekkige communicatie de kans dat de waarheid ooit aan het licht komt. Als jullie moeite hebben om je, letterlijk, bloot te geven, kunnen relatieproblemen er aan bijdragen dat je je angsten op seksueel gebied niet hoeft te overwinnen.

Als je vindt dat je alles samen moet doen, dat het egoïstisch is om iets alleen voor jezelf te doen, of als je het moeilijk vind om tijd te nemen voor jezelf, heb je misschien minder moeite om er alleen op uit te trekken wanneer je ruzie hebt, of misschien gebruik je een woordenwisseling als excuus om een avondje met je vrienden op stap te gaan.

In al deze voorbeelden gaat het om vermijding van iets waar je bang voor bent of wat je moeilijk vindt: intimiteit, je letterlijk en figuurlijk blootgeven of voor jezelf kiezen. Het oplossen van de relatieproblemen zou dan met zich meebrengen dat je mogelijkheden to vermijding afnamen en je geconfronteerd wordt met dingen die je liever niet onder ogen ziet, waar je bang voor bent of die je moeilijk vindt. Je wilt je relatieproblemen wel oplossen, maar durf je ook je verdediging op te geven?

Wil je of durf je, gezien de voordelen ervan, wel echt van je relatieproblemen af?

Je zou kunnen proberen die voordelen op een andere manier te bereiken, bijvoorbeeld door er recht voor uit te komen hoeveel afstand je ten opzichte van elkaar wilt bewaren, waar je wel en niet over wilt praten, wat je wel en niet wilt op seksueel gebied, wat je wel en niet samen wilt doen.

Beter nog is het om iets te doen aan je angst voor of moeite met intimiteit, de waarheid, seksualiteit of het opkomen voor je eigen wensen en behoeften. Wanneer je de mogelijkheden ziet om de “voordelen” van jullie relatieproblemen op een andere & betere manier te realiseren, vergroot je je motivatie om aan de relatieproblemen te gaan werken.

Ga eens na of jullie relatieproblemen ook voordelen hebben en hoe je die op een andere manier zou kunnen bereiken.

Succes!

Relatieproblemen Oplossen Door Zelf Eerst Voor De Spiegel Te Staan

Als je relatie in moeilijkheden verkeert moet je aan serieuze voorwaarden voldoen als je verwacht dat je met succes je relatieproblemen kunt oplossen en je opnieuw in verbinding kunt stellen met je partner. Jij moet eerlijk worden tegenover jezelf. En als ik “eerlijk” in de mond neem, dan bedoel ik dat 100%, oprecht & zonder enige omwegen.

Wanneer je discussies aangaat, onbuigzaam bent, in de verdediging gaat en koppig bent, zal het je zeker niet lukken. Hoewel de kern van dit verhaal bestaat uit het oplossen van relatieproblemen en je opnieuw in verbinding brengen met je partner, ben jij de motor om dit te bereiken. Niet jij en je partner, maar helemaal jij alleen.

Een hernieuwde verbondenheid vinden met je partner kan niet & zal niet lukken als je je niet eerst in verbinding stelt met jezelf.

Ik garandeer iedereen dat je je partner kunt veranderen als van de dag naar de nacht. Je kunt je partner dumpen & inruilen voor een betere, maar dit maakt helemaal niets uit, als je niet eerst besluit jezelf onder de loep te nemen. Deze reis begint niet met jou en je partner, hij begint met jouw. Je moet het stuur weer in handen nemen en het soort persoon worden dat kwaliteit eist, inspireert tot respect, en met niets minder genomen neemt dan een actieve en blijvende liefde.

Die verandering begint van binnenuit. Je moet opnieuw in contact komen met wie je bent en besluiten wat je met je liefde, je leven, en je ideeën daarover gaat doen. Je blik en je doel moeten kristalhelder worden. De reparatie, de redden, hangt van jou af.

Verder gaan vanuit een andere gedachte is een garantie voor mislukking, een ellendige mislukking. Daarom moet ik ermee beginnen je eerst op de relatie met jezelf te wijzen. Ik weet dat je niet eerlijk tegenover jezelf bent, want anders had je geen relatieproblemen en zou je niet op deze website zijn.

Als je je in een relatie bevindt die scheef getrokken is, een relatie die doorregen is van pijn, verwarring, of leegte, dan weet ik dat je per definitie niet meer in contact staat met je eigen persoonlijke kracht, je waardigheid, je eigen normen, en je zelfrespect.

Je hebt jezelf toegestaan pijn en teleurstelling binnen te laten en een zelfdestructieve houding aan te nemen. Je hebt veel van je hoop en dromen weggerationaliseerd, je hebt je gevoegd naar zoveel dingen die je niet wilde, je hebt apathie toegelaten, en ondertsen heb je je waarschijnlijk jaren door je partner laten mishandelen.

Maar wat belangrijker is, is dat je jezelf hebt mishandeld. Je hebt je partner of andere omstandigheden de schuld gegeven van hoe het nu met je gesteld is, in plaats van een poging te doen de ware antwoorden in jezelf te vinden.

Je bent het contact kwijtgeraakt met dat deel van jezelf dat ik de kern van het bewustzijn noem: die plaats waar je volkomen afgebakend bent, de plaats binnen in je waar je grootste krachten, instincten, waarden, talenten en wijsheid zich concentreren.

Ga terug in de tijd; er was een tijd en een plaats toen je wist wie je was en wist wat je wilde. Je was geconcentreerd rond deze door God geschonken kern waardoor jij op unieke wijze werd afgebakend. En je kunt je opnieuw concentreren rond deze kern!

Dit is niet een of ander dwaas zelfhulppraatje. Dit zou weleens het belangrijkste denkbeeld kunnen zijn in verband met wat je wilt worden. Ik heb mijn hele leven met succes mensen bestudeerd. Ik heb me altijd afgevraagd waarom sommige van deze mensen, prachtige lonende relaties & levens creëren, terwijl anderen met net zoveel talenten voorploeteren in middelmatigheid.

Je Ex Terug Begint Met Verliefdheid!

Je Ex Terug Begint Met Verliefdheid!

Om je ex terug te winnen moet je één ding goed onthouden. Er komt zoiets kijken zoals verliefdheid. Jij bent waarschijnlijk nog verliefd maar is dat nog zo bij je ex? Zij gaat alle negatieve ervaringen proberen te vergeten. Het is dan ook verstandig om niet over deze ervaringen te praten met haar. Als je over het verleden wenst te praten kan je best mooie momenten praten. Eigenlijk is dit zelfs geen goed idee. Als je over het verleden praat dan leef je ook in het verleden.

Dit slaat niet meteen aan bij vrouwen. Het beste is om over de toekomst te praten. Dit geeft aan dat je vooruit wilt. Je ex terugwillen betekend ook een toekomst zien met haar en geen verleden achtervolgen. Denk dus best vooruit aan je eigen toekomst en als je deze met je ex ziet, denk dan aan een toekomst die jullie samen kunnen hebben. Blijf altijd optimistisch, het leven kent tegenslagen maar je zal er doorheen moeten.

Hoe omgaan met verliefdheid?

Verliefdheid is een innerlijk gevoel. Als dit gevoel wederzijds is, is het misschien wel het mooiste gevoel van de wereld. Let wel op! Als het niet wederzijds is, sta je alleen met het gevoel en moet je oppassen. Je moet dromen en realiteit niet gaan verwarren. Als je, je dromen als realiteit gaat ervaren ga je als een weirdo overkomen. Om je ex terug te winnen is dit zeker geen ideaal scenario. Zij zoekt waarschijnlijk innerlijke rust en verlangt dus niet naar jouw gevoelens.

Deze dan ook op je ex aflaten is een zeer slechte tactiek. Zij wil rust? Gun haar dan die rust. Niet over gevoelens en dergelijke praten. Dit gaat haar alleen maar afschrikken. Als je nog steeds contact met haar hebt praat dan over koetjes en kalfjes. Niet te sentimenteel worden. Je ex terugwillen betekend ook aanvaarden dat het mis is gegaan in het verleden. Eens je kunt aanvaarden dat het mis is gegaan in het verleden, dan ben je pas klaar voor de toekomst.

Hoe beginnen aan de toekomst?

Zoals al gezegd, je moet de toekomst optimistisch inzien. Je wil immers je ex terug en dit is een optimistisch doel. Om zo een optimistisch doel te behalen moet je hier ook optimistisch naar toe leven. De meesten mensen zien de toekomst somber in na zo een tegenslag. Aan jouw om niet in deze neerslachtige toestand te vervallen. Probeer het leven met een glimlach te aanschouwen. In het begin zal dit zeer moeilijk zijn.

Je gedachten vallen steeds terug op je ex maar geen nood. Er is een oud spreekwoord dat zegt: “de tijd heelt alle wonden”. Velen geloven er niet in maar toch is het zo. Na verloop van tijd zal je alles leren aanvaarden. Alle begin is moeilijk maar daarom moet je positief en optimistisch blijven. Ook je ex zal aanvaarden dat het stuk is gelopen en zal jouw misschien een nieuwe kans geven.

Je ex terug – geef je vrouw de nodige waardering!

Het is zeer begrijpelijk als je na een relatie je ex terug wilt. Het is dan ook belangrijk om je ex het gevoel te geven dat haar leven jouw echt interesseert en dat je niet enkel over jezelf en je eigen gevoelens wil praten. Het is een menselijke reflex om vooral in zichzelf geïnteresseerd te zijn.

Het is één van de grootste menselijke behoeftes om erkend en gewaardeerd te worden. Als je ex steeds terug jouw gevoelens en jouw frustraties moet aanhoren zal ze je oninteressant vinden en terug afknappen.

Vrouwen net zoals andere personen gewaardeerd worden. Dat is dan ook de reden waarom vrouwen graag shoppen. Ze kopen graag mooie kleren of merkkleren zodat ze gewaardeerd worden zowel door vriendinnen of andere vrouwen als door mannen. Voor de mannen geldt hetzelfde. Zij rijden graag in luxeauto’ s omdat anderen op die manier naar hen opkijken.

Geef ze het gevoel dat ze belangrijk zijn

Uit onderzoek blijkt een de meeste huwelijken kapot gaan door een gebrek aan waardering. Dus als je, je ex terug wil praat over haar gevoelens, haar behoeften en vraag naar haar mening. Het is belangrijk als ze het gevoel heeft dat zij meetelt . Praat dus nooit over jezelf of jouw eigen ervaringen. In eerste instantie heeft zij hier geen boodschap aan. Pas als zij zelf naar jouw ervaringen of bevindingen vraagt moet je er iets over zeggen.

Als je zelf iets geeft dan zal de andere ook de behoefte hebben om iets terug te geven. Dus als je zelf iets aan je ex geeft dan zal zij de behoefte hebben om iets terug te geven. Iets geven is niet meteen iets materieel, met iets geven bedoel ik eerder waardering, erkenning of aandacht. In andere woorden is dit de wet van de wederkerigheid. Wat je oogst zal je zaaien. Mensen zijn dus hoofdzakelijk in zichzelf geïnteresseerd en als je hier positief op reageert krijg je zelf ook positieve reactie.

Interessant zijn in een gesprek

Voor veel personen is het moeilijk om een interessant gesprek aan te knopen. Als je niet in staat bent om terug een interessant gesprek met je ex te voeren dan is alle hoop verloren. Er zijn een aantal tips om gesprekken interessant te maken.

Eerst en vooral moet je de woorden ik en mijn vermijden. Deze woorden wijzen op jezelf en laten de indruk achter dat je niet geïnteresseerd bent in je gesprekspartner. Probeer eerder de woorden jij en jou te gebruiken. Deze wijzen dan terug op je ex en hebben als doel haar ideeën aan bod te laten komen. Zo voelt ze zich gewaardeerd.

De manier van vraagstelling is ook zeer belangrijk. Probeer vragen te vermijden waarbij je gesprekspartner korte antwoorden moet geven. Vragen die beginnen met hoe, waarom of wat zijn goede vragen.

Deze vragen hebben vaak een langer en uitgebreider antwoord waardoor het gesprek veel gemakkelijker loopt. Korte antwoorden hebben een valkuil. Het gesprek kan op stiltes botsen en deze zijn zeer negatief. Stiltes werken een ongemakkelijk gevoel in de hand.

Succes!

Tips Voor Liefdesverdriet

Het is misschien wel het rotste gevoel op aarde. Je hunkert zo terug naar je ex. Liefdesverdriet is hard. De duur van dit gevoel varieert van persoon tot persoon en kan weken tot jaren duren.

Tijdens elke seconde van dit liefdesverdriet zal je geconfronteerd worden met het feit dat je, je ex terug wilt. Liefdesverdriet kan verschillende bijwerkingen hebben & één van de ergste neveneffecten is een depressie. Bij de meeste mensen gaat dit echter niet zo ver en blijft het bij hoofdpijn, moeheid, verlies van eetlust etc…

Dit zijn ook niet meteen wenselijke gevoelens en je gaat je er alleen slechter door voelen. Het is dus een must om zo snel mogelijk af te geraken van jouw liefdesverdriet.

Depressies vermijden

Een depressie is een stemming stoornis vaak gekenmerkt met een verlies van eetlust. Vaak is een bepaalde gebeurtenis de aanleiding van een depressie. Het verliezen van je ex en haar zo hard terug willen dat kan een aanleiding vormen tot een depressie.

Tijdens een depressie verliest een persoon een kritische blik op de realiteit. Hij ziet alles door een sombere bril. Emotioneel vervlakt een depressief persoon. Zijn gevoelens kennen niet meer dezelfde sterkte. Het is moeilijk dat een depressief persoon plezier of genoegen gaat kennen tijden een depressie.

Het is dus noodzakelijk dat zo een depressie vermeden moet worden. Personen die lijden aan de ziekte grijpen vaak, geheel ten onrechte, naar drugs of alcohol. Deze middelen geven soms tijdelijk een beter effect maar hierna hervalt de patiënt sterker in zijn depressie. Dokters kunnen antidepressiva voorschrijven. Dit zijn middelen tegen depressies maar om niet in het stadium van een depressie te komen kan je ook andere dingen doen. Je wil natuurlijk nog altijd je ex terug maar je ken het best ge gedachten wat proberen te verzetten.

Sporten is het codewoord hierbij. Het is eerst en vooral een goede manier om je gedachtes te verzetten maar het heeft ook een chemisch effect. Tijdens het sporten maakt het lichaam endorfine aan. Deze stof maakt ge blij en dit heeft een gunstig effect op personen die stemmingswisselingen hebben.

Wat moet je niet doen!

Om je liefdesverdriet niet erger te maken dan dat het al is moet je enkele dingen goed voor ogen houden. Natuurlijk wil je, je ex terug maar dit is misschien (nog) niet wederzijds. Ga dus best niet wanhopig bellen of sms’en naar haar want de kans bestaat dat je op een harde manier zult worden afgewezen.

Een tijdje afwachten kan echt geen kwaad. Een oud gezegde zegt immers: tijd heelt alle wonden. Het klikt misschien hard maar het is zo. Een andere veel voorkomende fout is jezelf storen in alcohol of drugs. De meeste personen weten immers dat alcohol en drugs een bewustzijnsverruimend effect hebben.

Dit wil dus zeggen je gaat jezelf een tijdje anders voelen dan in een nuchtere toestand. Met andere woorden ga je dus gewoon weglopen van je problemen. Dit zal geen oplossing beiden en je zal in een nuchtere toestand gewoon weer verdrietig zijn.