Web Analytics

Ex Terug Geheimen

Win Snel Je Ex Partner Terug

Wil je echt van je relatieproblemen af?

Ook al overheersen de nadelen, relatieproblemen kunnen ook voordelen hebben en het is nog maar de vraag of je daar ook vanaf wilt. In een aantal gevallen namelijk kunnen relatieproblemen “oplossingen” zijn voor andere problemen. Als jullie allebei bijvoorbeeld veel moeite hebben met intimiteit, kunnen ruzies er voor zorgen dat er voldoende afstand blijft.

Als er sprake is van een geheim dat één van jullie met zich meedraagt, verkleint een gebrekkige communicatie de kans dat de waarheid ooit aan het licht komt. Als jullie moeite hebben om je, letterlijk, bloot te geven, kunnen relatieproblemen er aan bijdragen dat je je angsten op seksueel gebied niet hoeft te overwinnen.

Als je vindt dat je alles samen moet doen, dat het egoïstisch is om iets alleen voor jezelf te doen, of als je het moeilijk vind om tijd te nemen voor jezelf, heb je misschien minder moeite om er alleen op uit te trekken wanneer je ruzie hebt, of misschien gebruik je een woordenwisseling als excuus om een avondje met je vrienden op stap te gaan.

In al deze voorbeelden gaat het om vermijding van iets waar je bang voor bent of wat je moeilijk vindt: intimiteit, je letterlijk en figuurlijk blootgeven of voor jezelf kiezen. Het oplossen van de relatieproblemen zou dan met zich meebrengen dat je mogelijkheden to vermijding afnamen en je geconfronteerd wordt met dingen die je liever niet onder ogen ziet, waar je bang voor bent of die je moeilijk vindt. Je wilt je relatieproblemen wel oplossen, maar durf je ook je verdediging op te geven?

Wil je of durf je, gezien de voordelen ervan, wel echt van je relatieproblemen af?

Je zou kunnen proberen die voordelen op een andere manier te bereiken, bijvoorbeeld door er recht voor uit te komen hoeveel afstand je ten opzichte van elkaar wilt bewaren, waar je wel en niet over wilt praten, wat je wel en niet wilt op seksueel gebied, wat je wel en niet samen wilt doen.

Beter nog is het om iets te doen aan je angst voor of moeite met intimiteit, de waarheid, seksualiteit of het opkomen voor je eigen wensen en behoeften. Wanneer je de mogelijkheden ziet om de “voordelen” van jullie relatieproblemen op een andere & betere manier te realiseren, vergroot je je motivatie om aan de relatieproblemen te gaan werken.

Ga eens na of jullie relatieproblemen ook voordelen hebben en hoe je die op een andere manier zou kunnen bereiken.

Succes!

Relatieproblemen Oplossen Door Zelf Eerst Voor De Spiegel Te Staan

Als je relatie in moeilijkheden verkeert moet je aan serieuze voorwaarden voldoen als je verwacht dat je met succes je relatieproblemen kunt oplossen en je opnieuw in verbinding kunt stellen met je partner. Jij moet eerlijk worden tegenover jezelf. En als ik “eerlijk” in de mond neem, dan bedoel ik dat 100%, oprecht & zonder enige omwegen.

Wanneer je discussies aangaat, onbuigzaam bent, in de verdediging gaat en koppig bent, zal het je zeker niet lukken. Hoewel de kern van dit verhaal bestaat uit het oplossen van relatieproblemen en je opnieuw in verbinding brengen met je partner, ben jij de motor om dit te bereiken. Niet jij en je partner, maar helemaal jij alleen.

Een hernieuwde verbondenheid vinden met je partner kan niet & zal niet lukken als je je niet eerst in verbinding stelt met jezelf.

Ik garandeer iedereen dat je je partner kunt veranderen als van de dag naar de nacht. Je kunt je partner dumpen & inruilen voor een betere, maar dit maakt helemaal niets uit, als je niet eerst besluit jezelf onder de loep te nemen. Deze reis begint niet met jou en je partner, hij begint met jouw. Je moet het stuur weer in handen nemen en het soort persoon worden dat kwaliteit eist, inspireert tot respect, en met niets minder genomen neemt dan een actieve en blijvende liefde.

Die verandering begint van binnenuit. Je moet opnieuw in contact komen met wie je bent en besluiten wat je met je liefde, je leven, en je ideeën daarover gaat doen. Je blik en je doel moeten kristalhelder worden. De reparatie, de redden, hangt van jou af.

Verder gaan vanuit een andere gedachte is een garantie voor mislukking, een ellendige mislukking. Daarom moet ik ermee beginnen je eerst op de relatie met jezelf te wijzen. Ik weet dat je niet eerlijk tegenover jezelf bent, want anders had je geen relatieproblemen en zou je niet op deze website zijn.

Als je je in een relatie bevindt die scheef getrokken is, een relatie die doorregen is van pijn, verwarring, of leegte, dan weet ik dat je per definitie niet meer in contact staat met je eigen persoonlijke kracht, je waardigheid, je eigen normen, en je zelfrespect.

Je hebt jezelf toegestaan pijn en teleurstelling binnen te laten en een zelfdestructieve houding aan te nemen. Je hebt veel van je hoop en dromen weggerationaliseerd, je hebt je gevoegd naar zoveel dingen die je niet wilde, je hebt apathie toegelaten, en ondertsen heb je je waarschijnlijk jaren door je partner laten mishandelen.

Maar wat belangrijker is, is dat je jezelf hebt mishandeld. Je hebt je partner of andere omstandigheden de schuld gegeven van hoe het nu met je gesteld is, in plaats van een poging te doen de ware antwoorden in jezelf te vinden.

Je bent het contact kwijtgeraakt met dat deel van jezelf dat ik de kern van het bewustzijn noem: die plaats waar je volkomen afgebakend bent, de plaats binnen in je waar je grootste krachten, instincten, waarden, talenten en wijsheid zich concentreren.

Ga terug in de tijd; er was een tijd en een plaats toen je wist wie je was en wist wat je wilde. Je was geconcentreerd rond deze door God geschonken kern waardoor jij op unieke wijze werd afgebakend. En je kunt je opnieuw concentreren rond deze kern!

Dit is niet een of ander dwaas zelfhulppraatje. Dit zou weleens het belangrijkste denkbeeld kunnen zijn in verband met wat je wilt worden. Ik heb mijn hele leven met succes mensen bestudeerd. Ik heb me altijd afgevraagd waarom sommige van deze mensen, prachtige lonende relaties & levens creëren, terwijl anderen met net zoveel talenten voorploeteren in middelmatigheid.

Relatieproblemen oplossen: wil je wel écht van je partner af?

Relatieproblemen oplossen – Ook al overheersen de nadelen, relatieproblemen kunnen ook voordelen hebben en het is nog maar de vraag of je daar vanaf wilt. In een aantal gevallen namelijk kunnen relatieproblemen ‘oplossingen’ zijn voor andere problemen.

Als jullie allebei bijvoorbeeld veel moeite hebben met intimiteit, kunnen ruzies er voor zorgen dat er voldoende afstand blijft. Als er sprake is van een geheim dat één van jullie met zich meedraagt, verkleint een gebrekkige communicatie de kans dat de waarheid ooit aan het licht komt. Als jullie moeite hebben om je, letterlijk, bloot te geven, kunnen relatieproblemen er aan bijdragen dat je je angsten op seksueel gebied niet hoeft te overwinnen.

Als je vindt dat je alles samen moet doen, dat het egoïstisch is om iets alleen voor jezelf te doen, of als je het moeilijk vind om tijd te nemen voor jezelf, heb je misschien minder moeite om er alleen op uit te trekken wanneer je ruzie hebt, of misschien gebruik je een woordenwisseling als excuus om een avondje met je vrienden op stap te gaan.

In al deze voorbeelden gaat het om vermijding van iets waar je bang voor bent of wat je moeilijk vindt: intimiteit, je letterlijk en figuurlijk blootgeven of voor jezelf kiezen. Het oplossen van de relatieproblemen zou dan met zich meebrengen dat je mogelijkheden tot vermijding afnemen en je geconfronteerd wordt met dingen die je liever niet onder ogen ziet, waar je bang voor bent of die je moeilijk vindt.

Je wilt je relatieproblemen wel oplossen, maar durf je ook je verdediging op te geven? Wil je of durf je, gezien de voordelen ervan, wel echt van je relatieproblemen af?

Je zou kunnen proberen die voordelen op een andere manier te bereiken, bijvoorbeeld door er recht voor uit te komen hoeveel afstand je ten opzichte van elkaar wil bewaren, waar je wel en niet over wilt praten.

Wat je wel en niet op seksueel gebied, wat je wel en niet samen wilt doen. Beter nog is het om iets te doen aan je angst voor of moeite met intimiteit, de waarheid, seksualiteit of het opkomen voor je eigen wensen en behoeften. Wanneer je de mogelijkheid ziet om de ‘voordelen’ van jullie relatieproblemen op een andere en betere manier te realiseren, vergroot je je motivatie om aan de relatieproblemen te werken.

Ga eens na of jullie relatieproblemen ook voordelen hebben en hoe je die op een andere manier zou kunnen bereiken.

Succes!

Relatieproblemen Oplossen

Relatieproblemen oplossen – Voordat je problemen, dus ook relatieproblemen, kunt oplossen, zul je eerst moeten accepteren dat je ze hebt. Als je dat niet doet en de problemen niet onder ogen wilt zien, zul je ook nooit te weten komen hoe ze er precies uitzien. En dat is toch een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van problemen.

Accepteren van problemen betekent niet dat je je er willeloos bij neerlegt: ‘het is nu eenmaal zo en er is niets aan te doen’. Het betekent wel dat je aanvaardt dat zich ook in jullie relatie problemen voordoen, net als in andere relaties.

Doe je dat niet, probeer je de problemen weg te stoppen en net te doen of er niets aan de hand is, dan gaat daar al jullie energie in zitten en niet in het oplossen van de problemen. Als je bijvoorbeeld vindt dat relatieproblemen in de beste families kunnen voorkomen, maar niet bij jullie –“Wij hebben nooit ruzie”- hou je jezelf en elkaar voor de gek.

De problemen zullen zo eerder groter worden. Je zult ook steeds meer moeite moeten doen om de problemen te verbergen. Jullie groeien dan steeds verder uit elkaar en uiteindelijk zul je op een vervelende manier uit de roze droom ontwaken. Om zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen is het van het allergrootste belang dat je de relatieproblemen zo vroeg mogelijk herkent en erkent.

Het accepteren van relatieproblemen mag dan wel een belangrijke voorwaarde zijn om ze uit de weg te ruimen, het bekent ook afscheid nemen van het romantische beeld uit het begin van jullie relatie, beseffen dat je (zo) verliefd bent en dat jullie keuze voor elkaar misschien toch niet de ideale was. Het betekent ook aanvaarden dat je niet echt voor elkaar bent gemaakt en dat het potje en de deksel niet (meer) zo goed op elkaar passen.

Het accepteren van relatieproblemen betekent ook aanvaarden dat ieder van jullie een aandeel in de problemen heeft. Een relatie maak je niet alleen en ook voor relatieproblemen zijn er altijd twee nodig. Het is dan ook niet reëel om je partner de schuld te geven en te beweren dat het niet aan jou ligt. En omdat je allebei een aandeel hebt, zullen jullie allebei iets moeten veranderen in jullie gedrag. Ook het tegenovergestelde, jezelf de schuld geven zou niet goed zijn. Misschien doe je dat wel om het ideaalbeeld dat je van je partner hebt in stand te houden, maar ook dat is niet reëel.

Ga eens na, eerst ieder voor zich en daarna samen, of jullie de relatieproblemen oplossen (accepteren) of dat jullie je er tegen verzetten. En hoe zit het met je eigen aandeel en dat van je partner, accepteer je dat ook of geef je (alleen maar) jezelf of de ander de schuld?

Wanneer jullie energie vooral gaat zitten in het verzet tegen de relatieproblemen en niet in het oplossen ervan, kunnen jullie dat aan de hand van dit hoofdstuk leren overwinnen en je energie gaan gebruiken voor het verbeteren van jullie relatie.

Relatieproblemen accepteren, een kwestie van gedachten

Het niet accepteren van relatieproblemen betekent dat jullie gedachten hebben die je ervan weerhouden om de problemen te erkennen en te aanvaarden. Voorbeelden van dergelijk gedachten zijn ‘wij zijn voor elkaar gemaakt, er mag dus niet fout gaan’. ‘Ik doe mijn best, het is niet eerlij kdat mijn partner tegen mij in gaat’, ‘We hebben het niet verdiend om problemen te hebben’ of ‘het kan best zijn dat we relatieproblemen hebben, maar dat ligt in ieder geval niet aan mij’. Ook het tegenovergestelde komt voor: ‘het is helemaal mijn schuld’.

Verzet bestaat dus vooral uit gedachten die het accepteren van problemen belemmeren, het accepteren van problemen komt er dan op neer dat je op andere gedachten komt. Dat kun je doen door de belemmerende gedachten uit te dagen en je af te vragen of ze wel juist er terecht zijn.

Wanneer nu blijkt dat ze onjuist en onterecht zijn, kun je ze vervangen door gedachten die je juist helpen om  de problemen te accepteren, de zogenaamde acceptatiebevorderende gedachten.

Succes!

 

Liefde maakt blind…

“We zijn voor elkaar gemaakt”! Iets gelijkaardigs zul je in deze of andere bewoordingen vast wel eens tegen je partner hebben gezegd, zeker in het begin van de relatie. Waren jullie werkelijk voor elkaar gemaakt of leek het daar alleen maar op – maakte de liefde blind?

Het zou veel leed besparen als mensen voor elkaar werden gemaakt en als we dat meteen in het begin van de relatie zouden kunnen vaststellen. Wanneer we kijken naar het grote aantal relaties dat na korte tijd al op de klippen loopt, moeten we echter concluderen dat mensen blijkbaar toch niet echt voor elkaar zijn gemaakt of dat ze in elk geval geen goed meetinstrument hebben om vast te stellen of ze wel of niet bij elkaar horen.

Het is natuurlijk niet echt aannemelijk dat twee mensen zijn voorbestemd om hun verdere leven samen te delen. Dat is eigenlijk maar goed ook. Stel je voor dat die twee elkaar niet vinden! Blijkbaar zijn er verschillende potjes en dekseltjes die op elkaar passen, ook al gaat dat soms een beetje stroef en komt er hier en daar wat wringen aan te pas.

En als een dekseltje later toch niet zo goed blijkt te passen, kan daar met wat inspanning vaak wel iets aan worden gedaan. Ook als je niet voor elkaar gemaakt lijkt te zijn, kun je er samen nog wel iets van maken.

We zijn blijkbaar niet zo goed in staat om de ware er uit te pikken. Natuurlijk ga je niet met de eerste de beste aan de haal en probeer je een indruk van elkaar te krijgen, maar erg diep gaat dat meestal niet. Je ziet elkaar door een roze bril en zet allebei je beste beentje voor waardoor je jezelf en de ander eigenlijk een beetje voor de gek houdt.

Liefde maakt misschien niet stekeblind, maar zij vertroebelt wel je blik. Wanneer de ergste verliefdheid over is, ga je steeds beter zien. Na verloop van tijd vallen ook de minder lieve en leuke eigenschappen van je partner op, laat je jezelf ook niet meer alleen van je beste kan zien en doen de eerste wrijvingen zich voor.

In het begin zul je deze nog wel onder de mantel der liefde weten te verbergen, mar wat als die wrijvingen tot ruzies leiden en als probleempjes uitgroeien tot problemen en ze jullie relatie dreigen te ontwrichten? En wat als de relatie deuken heeft opgelopen en het dekseltje niet meer op het postje past of er vanwege de hoge druk steeds af knalt?

Dan kom je misschien tot de conclusie dat je niet voor elkaar bent gemaakt en stel je jezelf of elkaar de vraag of doorgaan nog wel zin heeft, of dat je er nog iets van gaat maken.

Foute mannen en het Moeder-Teresacomplex

De vrouw die van meet af aan op een foute man valt, en met foute man bedoel ik een man die bv. gewelddadig is of verslaafd aan drugs, gokken, … is veelal zelf afkomstig uit een gezin waarin een van de ouders verslaafd was.

Zij kent het alcohol gezin van binnen uit, kent de patronen en vaste rituelen die rondom een verslaafde ouder ontstaan. Ook zij heeft de oude patronen van huis uit overgenomen en kopieert ze naar hartenlust. Ze kent de “muziek” die hij speelt tot in den treuren, ze neuriet zo het deuntje mee en voordat ze het weten zingen ze uit volle borst de hun beiden o zo vertrouwde ‘smartlap’.

De vrouw met een aan alcohol verslaafde partner heeft veelal ook een of andere verslaving. Dat kan bijvoorbeeld een eetprobleem zijn, waarbij ze verslaafd kan zijn aan zowel eten als niet-eten. Ze kan ook verslaafd raken aan poetsen, of aan het controleren van zijn drankgebruik. Dwangmatigheid is vaak ook een karaktertrek van haar en de controle loslaten gaat gepaard met veel angst.

Het karakter van deze vrouw vertoont evenals dat van haar partner veel ‘orale trekken’: zij heeft ook de behoefte om passief verzorgd te worden omdat ze al heel vroeg veel tekort is gekomen. Deze behoefte weert ze echter af door haar partner te geven wat ze zelf zou graag willen ontvangen.

Ze gunt zich misschien ook wel wat, maar ze krijgt het niet van hem. Dus eet ze dwangmatig veel of omringt ze zich met veel katten of pluchen beesten. Ze houdt van warm, knus en gezellig en kan goed ‘nesten bouwen’.

Deze vrouw is meestal nog zeer aan haar familie, aan haar zussen maar vooral ook aan haar moeder gebonden, soms op een tegenstrijdige manier met behalve liefde ook veel haat, maar ook haatgevoelens binden en zorgen ervoor dat je niet werkelijk los kunt komen.

De verslaving van haar partner en het zorgen voor hem kan dus voor deze vrouw een afleidingsmanouvre zijn van haar eigen onverwerkte en pijnlijke geschiedenis. Zij is de ‘moeder’ en hij het ‘passieve kind’. Zij geeft hem wat ze zelf zo graag zou willen ontvangen, maar zelf ontvangen is verboden en wellicht te pijnlijk. Droog brood eten kun je lang volhouden, totdat iemand je op een dag een goede portie patat geeft. Dan pas weet je wat je dagelijks mist, dan pas merk je hoe droog dat brood iedere dag is en ga je verlangen naar die patat. Er zijn vrouwen die structureel ‘biefstukken’ vermijden om de pijn van het ‘droge brood’ niet te hoeven voelen onder het motto: je kunt maar beter niet weten wat je mist.

Volgende keer deel II: de reddersdriehoek!

Hopelijk heb je wat gehad aan de info!

Wat Is Verliefdheid?

Wanneer we ons realiseren dat onze verliefdheden vooral iets zeggen over onze onbewuste neurotische conflicten en onverwerkte zaken kunnen we er veel van leren.

Wat is verliefdheid eigenlijk?

Verliefdheid is een oer verlangen naar compleet zijn, naar ‘heel’ worden. Psychologen beweren dat we in de verliefdheid op zoek zijn naar dat eerste gelukzalige gevoel van versmelting dat we met onze moeder hadden.

Er is een oud verhaal waarin verteld wordt dat mensen vroeger anders in elkaar zaten dan nu. Ze hadden vier armen en benen, twee gezichten en twee geslachtsorganen. Omdat de mensen de goden belaagden, besloot een god de mens in tweeën te klieven. Sindsdien zouden wij voortdurend op zoek zijn naar onze wederhelft (jouw ex?). we ervaren de pijn van het afgesneden zijn als eenzaamheid en we verlangen naar eenzaamwording. Dit zou onze ‘jacht’ naar die andere verklaren.

Het is zeker opvallend dat veel mensen in de liefde op zoek zijn naar hun evenbeeld, naar het vertrouwde, maar ze zoeken ook naar het aanvullende. We zieken iets bekends, iets vertrouwds en waarschijnlijk iemand waarin we onszelf bevestigd zien en tegelijkertijd willen we dat onze partner al onze eigen tekortkomingen en gebreken opheft en goedmaakt.

Een klant van me heeft me gevraagd of ik het goed vond als ze haar ervaring hier mocht delen. Ik vond dat prima. Aanhoor haar verhaal:

Linda (37)

Ik was enorm verliefd op mijn ex zonder dat ik begreep waarom. Zo leuk vond ik mijn ex eigenlijk niet eens, hij had veel trekjes die me niet aanstonden. Hij is bv. een ontzettende vrouwenversierder en in feite vind ik dat geen goed gedrag.

Toen ik hem een keer tijdens een vergadering meemaakte realiseerde ik me ineens dat we veel op elkaar lijken. Hij heeft eenzelfde manier van doen. Hij is ook behoorlijk dominant en op een bepaalde manier lomp in contacten.

Ik moest steeds glimlachen als ik hem bezig zag. Ik herkende zoveel van hem in mezelf en dat deed  me ook goed. Het was net of ik door naar hem te kijken mezelf ook iets meer begreep. Ik dacht: wanneer ik een man was geweest zou ik me waarschijnlijk net zo gedragen als hij., inclusief dat gedoe met vrouwen.

Want wanneer ik echt eerlijk durf te zijn over mezelf, ben ik ook wel een versierster, maar ik veroordeel dat erg en verhul het ook veel meer, ook omdat het van vrouwen veel minder gepikt wordt.
Succes!

Met vriendelijke groeten

Vrouwen & het Stockholmsyndroom

Vrouwen die lange tijd door hun partner mishandeld worden, kunnen gaan leiden aan het Stockholmsyndroom, zo genoemd naar een gijzelingssituatie in Stockholm (ik schrijf dit artikel toevallig ook net vanuit Stockholm 🙂 ) waarin het vrouwelijke slachtoffer verliefd werd op haar gijzelnemer. Wanneer je leven afhangt van een gek, ben je tot veel in staat.

Een manier om te overlegen kan zijn je volledig in te leven in je agressor, in de onbewuste hoop nog ene controle te hebben over de situatie. Je kunt je zodanig inleven in hem dat je jezelf volledig kwijt raakt. Die toestand kan op een soort van verliefdheidsroes gaan lijken, op een overgave en een versmelting.

Het kan om die reden ook voorkomen dat vrouwen mee gaan doen aan het geweld ten opzichte van un kinderen. Ik ben gaan haar beter dan mijn man, ik verdien niet beter dan dit, denkt ze. Op die manier horen ze bij elkaar, een duivelspact, een monsterverbond ten top.

Waar dit toe kan leiden hebben we kunnen zien met de vreselijke afslachting van het meisje van Nulde. Voor sommige vrouwen is aller beter te verdragen dan de eenzaamheid. Wanneer de psychologische neiging  alleen maar sterker worden wanneer hij na het geweld poeslief en aardig is. Meestal blijft hij net lang genoeg aardig om haar weer volledig aan zich te binden.

Leven in een gewelddadige thuissituatie is te vergelijken met een gijzelingssituatie. De vrouw is er niet meer vrij om te gaan en te staan waar ze wil., om te denken en te zeggen wat ze wil, maar ze is voor 100% op haar partner gericht. Wat doet hij, wat wil hij, hoe is zijn stemming, dreigt er gevaar? Hoe krijg je een hond volledig op zijn baas gericht? Door de stok en de worst!

De vrouw haalt alle psychologische trucs uit de kast om de situatie te verdragen. Ze ontkent de ernst van het geweld, ze vergoelijkt het, ze geeft zichzelf de schuld en ontslaat hem van alle verantwoordelijkheid. Ze draait de situatie om: ‘hij is juist goed voor mij, ik kan door deze relatie leren me sterker op te stellen. Hij houdt me tenminste een spiegel voor,  anderen durven mij geen tegengas te geven.’

Er zijn natuurlijk momenten dat het ook haar te dol wordt. Al dan niet gestimuleerd door haar omgeving doet ze soms aangifte (dit gebeurt in 6% van de gevallen!). Al dan niet gestimuleerd door de politie trekt ze die aangifte ook weer vaak in, omdat het haar woord is tegen het zijne, omdat ze bang is voor wraakacties, voor de schande, omdat ze zich schaamt, omdat ze bang is dat hij de bak in zal draaien en zijn werk zal verliezen en omdat ze vooral bang is hem voorgoed kwijt te raken.

Wat Is Liefde?

Ik ga je wat vertellen over liefde en seks. Als je die woorden leest, dan ga je gelijk gedachten kweken in je brein. Het leuke van liefde en seks is dat iedereen zich daar iets anders bij voorstelt.

Wat de een beschouwt als liefde, is voor een ander ‘gewoon aardig zijn’. een tongzoen kan voor iemand al onderdeel zijn van seks, terwijl er ook mannen en vrouwen zijn voor wie het niet meer betekent dan een afscheidskus na een leuke avond.

Iedereen voelt bovendien verschillende soorten liefde. Liefde voor je ouders is anders dan liefde voor een beste vriend(in). Liefde voor je huisdier is weer een ander soort liefde. Als je een paar keer verkering hebt gehad, zul je ook merken dat je gevoelens per relatie verschillen.

Dat geldt ook voor seks. Wat je voelt tijdens het vrijen hangt af van de persoon met wie je vrijt. En zelfs als je gedurende langere tijd seks hebt met dezelfde partner, voel je je niet elke keer hetzelfde als jullie zoenen, knuffelen of met elkaar naar bed gaan.

Misschien heb je de ene dag totaal geen zin en kijk je liever televisie. De dag erna kun je niet wachten tot hij of zij er is om samen urenlang te kunnen vrijen!

Liefde kan ook lastig zijn!

Het liefst zou je vervelende ervaringen vermijden. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Leuk is het natuurlijk niet, liefdesverdriet of ander nare ervaringen met liefde of seks. Maar als het je overkomt, weet dan dat je er op zijn minst wijzer van wordt.

Door fouten, verdriet of pijn leer je jezelf beter kennen. Je leert ook wie er wel en niet bij je past. En wat je wel en absoluut niet wilt. Dat maakt je sterker voor de toekomst.

Dat iedereen eigen opvattingen heeft en gevoelens heeft bij liefde en seks, kan ook lastig zijn. stel: je hebt iets met een ander die heel anders denkt over relaties en seks. Willen jullie het samen leuk hebben, dan is het goed om daar rekening mee te houden.

En zo nodig afspraken te maken over wat, hoe vaak en wanneer jullie iets met zijn tweetjes doen. Zodat niet alleen jouw vriend(in) zijn of haar zin krijgt, maar jij ook niet altijd de baas speelt.

Hier Een Gouden Tip!

Je hele leven lang zul je merken dat je op verschillende manieren kunt omgaan met liefde en seks. Vaste regels zijn dan ook nauwelijks te geven. Er bestaat geen recept voor ‘de ideale relatie’ of ‘de allerbeste seks’. Knoop dat goed in je oren ;-).

In volgende artikelen ga ik hier dieper op ingaan en ga ik je meer tips geven!