Web Analytics

Ex Terug Geheimen

Win Snel Je Ex Partner Terug

Slechte relatie? Wat zijn de redenen hiervoor?

Denkt u wel eens na over het volgende: waardoor heb ik een slechte relatie?

Om een antwoord te krijgen op deze vraag startten enkele psychologen in 2005 een opmerkelijk onderzoek naar een verslechterende band tussen partners.

Ze gingen aan het werk met gegeven afkomstig van een onderzoek uitgevoerd in Noorwegen onder meer dan 1500 paren die al meer dan een jaar samenwoonden. De onderzoekers toonden aan dat het slechter worden van een relatie geleidelijk gebeurd en dat deze verslechtering verband houdt met de manier waarop het paar de relatie vormgeeft, met de sfeer in de gezinnen van de beide echtgenoten tijdens hun jeugd, en met het soort relatienetwerk dat zij erop nahouden.

Om erachter te komen of de paren huwelijksproblemen hadden, werd de volgende vraag gesteld: zou u me met betrekking tot uw huwelijksleven willen zeggen of u in het verleden of op dit moment de problemen hebt meegemaakt die ik hierna zal opsommen, en zo ja, of deze problemen hebben geleid tot heftige twistgesprekken of ernstige conflicten binnen uw relatie? De vraag werd gevolgd door een lijst mogelijkheden waarop de twee echtgenoten afzonderlijk moesten reageren.

Het onderzoek wijst uit dat verslechtering van de relatie geleidelijk ontstaat en er zou kunnen worden gesteld dat dit via verschillende stadia verloopt. De verslechtering begint met een gebrek aan communicatie tussen de partners, zoals problemen met het onder woorden brengen van gevoelens, van emoties.

Vervolgens ontstaan er moeilijkheden met het accepteren van het karakter, de persoonlijkheid, het levensritme van de echtgenoot, kort gezegd, de partners verdragen de ander niet langer. Dan begint de seksuele relatie te verslechteren. Hierdoor raken de partners emotioneel teleurgesteld en houden ze niet meer van elkaar (5). Dit proces gaat steeds verder en eindigt soms in ontrouw en in sommige gevallen zelfs in verkrachting en ander lichamelijk geweld.

De onderzoekers wilden weten of de paren deze stadia geheel of gedeeltelijk doorlopen hadden. Ze contstateerden dan 76% van de echtparen wel een verslechtering van de relatie had meegemaakt op een bepaald moment, maar dat dit zelfden verder ging dan het tweede stadium, te weten dat van de persoonlijkheid. Slechts8% van de paren bevond zich in stadium 5.

Ook wijst het onderzoek uit dat de manier van functioneren binnen de relatie van groot belang is. Het zal u wel zijn opgevallen dat niet alle relaties op dezelfde manier functioneren, dat dit afhankelijk is van het type interactie tussen de partners en van hun rollen, hun posities, en ga zo maar door. Dan komt de volgende vraag op: leidt de wijze waarop de relatie functioneert tot het ontstaan van relatieproblemen? De paren kunnen worden onderverdeeld naargelang het patroon van echtelijke interactie.

Heb u uw eigen relatie hierin terug kunnen vinden? Ik neem aan dat u hierover gaat nadenken.

Categorie: Relatieproblemen

Je emailadres zal niet gepubliceerd worden. Verplichte velden zijn * gemarkeerd

*